banner
成功案例

您的当前位置:首页 > 案例展示 > 成功案例

中铁八局建筑公司研发办公楼弱电

中铁八局建筑工程有限公司

               

                该项目综合布线采用六类系统。信息点位有1200点,由我司提供整套综合布线系统产品


  • 上一个暂无
  • 下一个永安中学智能化改造项目
  • oh+T2mB4nBgt+x02OLZRtJCkK52JZwRGD6kIAtEoYDP7LI8CUNt7Dg65HL2EhpA1IRLLeaqZqDQhH2N6wucOmU1w63k7v4+E82C5rvJ34fBXzQOWP37daQ==